*Αλληλεπίδρασις*

Ανακοινώσεις

28/08/2019 Εκπαίδευση στη Θεωρία και στις Τεχνικές της Συστημικής.

Αύγουστος 2019

Η ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ ανακοινώνει με χαρά στα μέλη και στους φίλους της ότι κατα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρόκειται να πραγματοποιήσει νέο κύκλο μαθημάτων του 4ετούς εξειδικευμένου προγράμματος με τίτλο:

‘’Εκπαίδευση στη Θεωρία και στις Τεχνικές
 της Συστημικής Συμβουλευτικής’’

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τη European Family Therapy Association (Chamber of Training Institutes),  έχει δομηθεί και υλοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες προτάσεις της. Απευθύνεται σε  επιστήμονες από το χώρο της υγείας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της απονομής δικαιοσύνης κλπ. ενώ δύναται να γίνουν δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω σχολών.
Επαγγελματίες που έχουν ήδη κάποιες ώρες φοίτησης σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο δύναται να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα μετά από προσωπική συνέντευξη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, χορηγείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με το οποίο οι αποφοιτήσαντες μπορούν να εγγραφούν σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες συστημικής θεραπείας.

Το κόστος συμμετοχής είναι 130€ μηνιαίως.Σε περίπτωση ομαδικής εγγραφής 3 ατόμων και άνω,το κόστος διαμορφώνεται στα 110€ μηνιαίως.

 

Ημερομηνία Εγγραφών: 10/6/2019 ως 16/9/2019

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: allilepidrasis@gmail.com

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6945795909

Έναρξη μαθημάτων 1ου έτους: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, 17.00μμ
28/08/2019 ΑΚΑΔΙΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Αύγουστος 2019

‘’Κλινική άσκηση στη Συστημική Θεραπεία Ζεύγους

Η ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ οργανώνει ένα ετήσιο εξειδικευμένο κλινικό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη συστεμική θεραπεία ζεύγους και μέσα από την κλινική άσκηση να αμβαθύνουν σε αυτήν.

Σκοπός του κλινικού σεμιναρίου είναι η απόκτηση ή / και βελτίωση, ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων στη διαχείριση περιστατικών θεραπείας ζεύγους. Το επιστημονικό πλαίσιο του σεμιναρίου είναι η συστημική προσέγγιση.

Μελετώντας περιστατικά θεραπείας ζεύγους,οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ή/και εξελίξουν τις θεραπευτικές τους δεξιότητες στο χειρισμό περιπτώσεων που απαιτουν θεραπεία ζεύγους.Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μέσω της μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας που θα τους ανατίθεται κάθε φορά, θα έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη θεωρία και έρευνα πάνω στο αντικείμενο.

Στόχοι του κλινικού σεμιναρίου είναι:

 • Η εμβάθυνση στη συστημικής θεραπείας ζεύγους.
 • Η εκλέπτυνση και διεύρυνση της θεραπευτικής σκέψης και του θεραπευτικού σχεδιασμού.
 • Η επαφή με τη σύγχρονη βιβλιογραφία στη θεραπεία ζεύγους και η αξιοποίηση της στην κλινική πράξη.

 

Στο σεμινάριο γίνονται δεκτοί απόφοιτοι σχολών κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.Η εμπειρία στη συστημική θεραπεία δεν είναι απαραίτητη.

Το σεμινάριο τετράωρης διάρκειας θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Δευτέρα του μήνα.

Έναρξη: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019,17.00μμ

e-mail: allilepidrasis@gmail.com
Τηλ.: 6945795909
Webpage: allilepidrasis.gr

30/07/2018 Εκπαίδευση στη Θεωρία και στις Τεχνικές της Συστημικής.

Η ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ ανακοινώνει με χαρά στα μέλη και στους φίλους της ότι άρχισαν και πραγματοποιούνται ήδη οι εγγραφές του νέου κύκλου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του 4ετούς εξειδικευμένου προγράμματος με τίτλο:

‘’Εκπαίδευση στη Θεωρία και στις Τεχνικές
 της Συστημικής Συμβουλευτικής’’

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τη European Family Therapy Association (Chamber of Training Institutes),  έχει δομηθεί και υλοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες προτάσεις της. Απευθύνεται σε  επιστήμονες από το χώρο της υγείας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της απονομής δικαιοσύνης κλπ. ενώ δύναται να γίνουν δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω σχολών.
Επαγγελματίες που έχουν ήδη κάποιες ώρες φοίτησης σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο δύναται να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα μετά από προσωπική συνέντευξη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, χορηγείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με το οποίο οι αποφοιτήσαντες μπορούν να εγγραφούν σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες συστημικής θεραπείας.

 

Ημερομηνία Εγγραφών: 1/8/2018 ως 14/9/2018

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: allilepidrasis@gmail.com

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6945795909

Έναρξη μαθημάτων 1ου έτους: Παρασκευή 21  Σεπτεμβρίου 2018, 16.00μμ
30/07/2018 Κλινική άσκηση.

‘’Κλινική άσκηση στη διαχείριση Περιστατικών
Μια συστημική προσέγγιση’’

Η ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ οργανώνει ένα ετήσιο εξειδικευμένο κλινικό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Σκοπός του κλινικού σεμιναρίου είναι η απόκτηση ή / και βελτίωση, ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων στη διαχείριση κλινικών περιστατικών. Το επιστημονικό πλαίσιο του σεμιναρίου είναι η συστημική προσέγγιση.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σκεφτούν, να διαμορφώσουν ερμηνευτικές υποθέσεις και να διατυπώσουν το θεραπευτικό τους σχεδιασμό σε κλινικά περιστατικά που είτε θα τους παρέχονται από τους εκπαιδευτές τους είτε θα φέρνουν οι ίδιοι στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι πληροφορίες για τις κλινικές περιπτώσεις θα παρέχονται έγκαιρα στους εκπαιδευόμενους ώστε να έχουν τη δυνατότητα της προετοιμασίας κατ’ οίκον.

Στόχοι του κλινικού σεμιναρίου είναι:

 • Η εμβάθυνση της κλινικής άποψης στα πλαίσια της συστημικής θεραπείας.
 • Η εκλέπτυνση του θεραπευτικού τρόπου σκέψης και της διατύπωσης ερμηνευτικών υποθέσεων με συστημικούς όρους.
 • Η ανάπτυξη δεξιότητας στη διατύπωση του θεραπευτικού σχεδιασμού.

 

Το σεμινάριο τετράωρης διάρκειας θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Τετάρτη.

Έναρξη: Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Προεγγραφές: 1 -  10 Αυγούστου 2018.

e-mail: allilepidrasis@gmail.com
Τηλ.: 6945795909
Webpage: allilepidrasis.gr

2017
14/08/2017 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ.

Αύγουστος  2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
3ΕΤΩΝ ΚΑΙ 4ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε και συνεχίζεται κάθε δεύτερη Τετάρτη, για όλη τη θερινή περίοδο, η ομάδα εποπτείας  για τους σπουδαστές των 2 τελευταίων ετών του εξειδικευμένου 4ετούς προγράμματος εκπαίδευσης

‘’Εκπαίδευση στη θεωρία και στις τεχνικές
της συστημικής συμβουλευτικής’’.

Οι συγκεκριμένες συναντήσεις εποπτείας παρέχονται δωρεάν στους σπουδαστές από τους εκπαιδευτές της ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ καλύπτοντας την ανάγκη τους για περαιτέρω εκπαίδευση και βελτίωση των κλινικών τους δεξιοτήτων.

Η Διοικούσα Επιτροπή
ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’

Τηλ. 6945795909
Website: www.allilepidrasis.gr
Mail: allilepidrasis@gmail.com

14/08/2017 Πρόγραμμα Άσκησης Κλινικών Δεξιοτήτων.

Ηράκλειο,  Αύγουστος  2017

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Άσκησης Κλινικών Δεξιοτήτων

Η ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ ακολουθώντας τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις,  διοργανώνει για πρώτη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης ένα ετήσιο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την άσκηση κλινικών δεξιοτήτων. Στη θεματική του προγράμματος περιλαμβάνονται ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή κλινική πράξη και χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Ενδεικτικά, στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν θέματα όπως:

 1. Επικοινωνιακές δεξιότητες (ενεργητική - ενσυναισθητική ακρόαση, αντανάκλαση κλπ)
 2. Βελτιώνοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες
 3. Η διαδικασία και η δομή της θεραπείας: αρχή και τέλος μιας συνεδρίας
 4. Γενική διαγνωστική εκτίμηση (αναγνώριση προβλημάτων, αξιολόγηση διαθέσιμων πόρων, αξιολόγηση της δυνατότητας θεραπευόμενου  να ανταποκριθεί στη θεραπεία)
 5. Θεραπευτικό σχέδιο (ιεράρχηση ενοχλημάτων, ανάδειξη βασικών μοτίβων, επιλογή τρόπου και χρονικής διάρκειας θεραπείας)
 6. Προετοιμάζοντας τους θεραπευόμενους για την αλλαγή
 7. Διαχείριση των αντιστάσεων στην ψυχοθεραπεία
 8. Οικογενειακή θεραπεία χωρίς την οικογένεια
 9. Εκτίμηση κινδύνου και παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης
 10. Η σημασία της εποπτείας στη θεραπευτική διαδικασία

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς  ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να εξελίξουν την ψυχοθεραπευτική τους προσέγγιση.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε 15νθήμερο και θα είναι διάρκειας 4 ωρών.

Έναρξη Προγράμματος: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, 16.00μμ.

Εκπαιδευτές θα είναι έμπειροι κλινικοί θεραπευτές με πολύχρονη ενασχόληση με τη θεραπεία και την εκπαίδευση.

Θα δοθεί  βεβαίωση παρακολούθησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλ. 6945795909 ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση allilepidrasis@gmail.com

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ