*Αλληλεπίδρασις*

Οι Εκπαιδευτές

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα της  ΑμΚ Εταιρείας ‘’Αλληλεπίδρασις’’  διδάσκουν  εξειδικευμένοι επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο κλινικό / θεραπευτικό τους έργο. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – EFTA) καθώς και άλλων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών.
Παράλληλα, η ΑμΚ Εταιρεία ‘’Αλληλεπίδρασις’’ σχεδιάζει την πρόσκληση για διδασκαλία επιφανών επιστημόνων στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που πρόκειται να υλοποιήσει