*Αλληλεπίδρασις*

Η τέχνη των αρμονικών σχέσεων στην οικογένεια

Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια περικλείουν αναντίρρητα τις διαφορές στις προσωπικότητες, στα ¨θέλω, στον τρόπο του «σκέπτεσθαι» και της συμπεριφοράς και εκδηλώνονται πολλές φορές με συγκρούσεις.
Υπάρχουν άκαρπες και καρποφόρες συγκρούσεις; Μπορούν οι στείρες και επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις να μετατραπούν σε εποικοδομητικές και χρήσιμες; Πώς θα επικοινωνήσουμε με το σύντροφο, το παιδί ακόμα και το πολύ μικρό, τον έφηβό μας, θα γεφυρώσουμε τις διαφορές μας, θα ακούσουμε και θα γίνουμε κατανοητοί;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να επαναπροσδιορίσουν τις διαφορές στις οικογενειακές σχέσεις καθώς και να βρουν νέους τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων που προκύπτουν στις στενές τους σχέσεις.
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:
  • Επικοινωνία – Παράγοντες που διευκολύνουν και δυσχεραίνουν τις σχέσεις
  • Θυμός - επιθετικές τάσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Άλλα δύσκολα συναισθήματα- Τι κρύβουν; Πού μας κατευθύνουν; Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε;
  • Συνιστώσες των συγκρούσεων στην οικογένεια- Μορφές και λειτουργίες της σύγκρουσης- Καταστροφικές και εποικοδομητικές συγκρούσεις-Συμμαχίες και αντιπαλότητες
  • Όρια και κανόνες στη συμπεριφορά- Πώς να θεσπίζονται λειτουργικοί κανόνες που να τηρούνται;
  • Δεξιότητες στην επίλυση των συγκρούσεων- Αποτελεσματική επικοινωνία- Στρατηγικές που βοηθούν τη διαχείριση των συγκρούσεων - Τρόποι να τις αναπτύξουμε.
  • Αποτελεσματική διαχείριση του θυμού - Η τέχνη της διαπραγμάτευσης
  • Η συγχώρεση - ο σεβασμός. Ατομική και οικογενειακή αυτοεκτίμηση
  • Επίλυση συγκρούσεων με το σύντροφο, οι συγκρούσεις με τους εφήβους, διαζύγιο
Διάρκεια: 8 δίωρες συναντήσεις