Η συνεχής βιβλιογραφική ενημέρωση αποτελεί μια απαραίτητη ενασχόληση για το σύγχρονο συστημικό θεραπευτή
αλλά και τον εκπαιδευόμενο στο χώρο της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής.
Οι επιστημονικοί συνεργάτες της ‘’Αλληλεπίδρασις’’ μέσα από τη συνεχή ενημέρωση τους για την ελληνική και
διεθνή βιβλιογραφία στο πεδίο της Συστημικής Ψυχοθεραπείας, προτείνουν στα μέλη, φίλους και κυρίως στους
σπουδαστές των εξειδικευμένων επιστημονικών της προγραμμάτων, βιβλιογραφικά ερεθίσματα.
Στόχος να αποτελέσουν αυτά το έναυσμα για την κατανόηση αλλά και την εμβάθυνση σε θέματα της συστημικής
επιστήμης και θεραπείας ειδικότερα και κυρίως η μετάδοση του ενδιαφέροντος για τη βιβλιογραφική αναζήτηση

Joelle Darwiche and Yves de Roten, Couple and Family Treatments: Study Quality and Level of Evidence,
Family Process, 13 OCT 2014, (.p138–159)

Victoria C. Dickerson, The Advance of Poststructuralism and Its Influence on Family Therapy ,
Family Process, 9 JUL 2014,(p. 401–414)

 Donald H. Baucom, Jennifer M. Belus, Caroline B. Adelman, Melanie S. Fischer and Christine Paprocki,
Couple-Based Interventions for Psychopathology: A Renewed Direction for the Field, Family Process 29 APR 2014 ,
(p.445–461)

Jay Fagan and Yookyong Lee, Longitudinal Associations among Fathers’ Perception of Coparenting,
Partner Relationship Quality, and Paternal Stress during Early Childhood, Family Process,16 NOV 2013, (p. 80–96)

Amy Rauer and Brenda Volling,More than One Way to be Happy: A Typology of Marital Happiness,
Family Process, 2 APR 2013, (p. 519–534)

Carmen Knudson-Martin, Why Power Matters: Creating a Foundation of Mutual Support in Couple Relationships,
Family Process, 7 DEC 2012(p.5–18)

Alexandra H. Solomon and Beth Chung, Understanding Autism: How Family Therapists Can Support Parents of Children
with Autism Spectrum Disorders, Family Process, 12 JUN 2012, (p. 250–264)

Greg Dring, Anorexia runs in families: is this due to genes or the family environment?
Journal of Family therapy, 21 JUL 2014 ,(p.79–92)

Alan Carr, The evidence base for family therapy and systemic interventions for child-focused problems,
Journal of Family therapy,29 JAN 2014 (pages 107–157)

Comparison of Family Therapy and Family Group Psychoeducation in Adolescents With Anorexia Nervosa
Rose Geist, MD, FRCPC\ Margus Heinmaa, MPsy\ Derek Stephens, MSc3, Ron Davis, PhD\ Debra K Katzman, MD, FRCPC5
(Can J Psychiatry 2000;45: 173-178)

Attachment-Based Family Therapy for Depressed Adolescents: A Treatment Development Study
GUY S. DIAMOND, PH.D., BRENDALI F. REIS, PH.D., GARY M. DIAMOND, PH.D., LYNNE SIQUELAND, PH.D.,
AND LISA ISAACS, M.S. . J Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2002, 41(10):1190–1196.

Ethical and Legal Considerations in Marital and Family Therapy
GAYLA MARGOLIN University of Southern California Article in American Psychologist
· August 1982 DOI: 10.1037/0003-066X.37.7.788 · Source: PubMed

Marital and family therapy
Hargun Ahluwalia, Tanya Anand, and L.N. Suman Indian J Psychiatry. 2018 Feb; 60(Suppl 4): S501–S505.

REVIEW OF OUTCOME RESEARCH ON MARITAL AND FAMILY THERAPY IN TREATMENT OF ALCOHOLISM
Timothy J. O’Farrell, Ph.D., ABPP, Professor of Psychology, Chief, Families and Addiction
Program J Marital Fam Ther. 2012 Jan; 38(1): 122–144. Published online 2011
Aug 30. doi: 10.1111/j.1752-0606.2011.00242.x

Understanding Forgiveness as Discovery: Implications for Marital and Family Therapy
E. Wayne Hill Contemporary Family Therapy December 2001, Volume 23, Issue 4, pp 369–384| Cite as

THE EFFECTIVENESS OF FAMILY INTERVENTIONS FOR PHYSICAL DISORDERS
Thomas L. Campbell First published: 08 June 2007 https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2003.tb01204.x
This afticle is also published as chapter 11, “Physical Disorders,” in the book edited by D. H. Sprenkle (2002),
Effectiveness Research in Marriage and Family Therapy (pp. 311?337). Alexandria, VA: American Association for
Marriage and Family Therapy, web site: www.aamft.org, phone: (703) 838?9808.

MARITAL DISTRESS, CO?OCCURRING DEPRESSION, AND MARITAL THERAPY: A REVIEW
D. Eugene Mead First published: 08 June 2007 Journal of Marital and Family Therapy