Σειρά Εντατικών Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Η ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ στα πλαίσια της συνεχιζόμενης
επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας
οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σειρά εντατικών
μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων με αντικείμενα που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη και εκλέπτυνση των κλινικών δεξιοτήτων.
Πλήθος ερευνών αναγνωρίζει ως σημαντικούς παράγοντες για το
θεραπευτικό αποτέλεσμα μιας ψυχοθεραπευτικής διεργασίας, την
ποιότητα και τις ικανότητες του θεραπευτή ανεξαρτήτως της
ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης που ακολουθεί. Ορισμένες από τις
ποιότητες και ικανότητες του θεραπευτή σχετίζονται με τις
επικοινωνιακές και ψυχολογικές τους δεξιότητες. Ως εκ τούτου
αναδύεται η αναγκαιότητα να διδάσκονται στους ειδικούς ψυχικής
υγείας, οι δεξιότητες εκείνες που βοηθούν προς τη μεγιστοποίηση του
θεραπευτικού αποτελέσματος.
Μελετώντας τα διεθνή εκπαιδευτικά δρώμενα και αναπτύσσοντας
συνεργασίες με έλληνες και ξένους συστημικούς επιστήμονες υλοποιεί
εκπαιδευτικές δράσεις ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του
ψυχοθεραπευτικού – συμβουλευτικού έργου.
Εξειδικευμένα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία ως
σήμερα είναι:

 

 • ΄΄Ομάδα Εποπτείας Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας΄΄ 2015 – 2020
 • ΄΄Κλινική άσκηση στη Συστημική Θεραπεία Ζεύγους΄΄ 2019-2020

 • ΄΄Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Άσκησης Κλινικών Δεξιοτήτων΄΄         2017 – 2018
 • ΄΄Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Άσκησης Κλινικών Δεξιοτήτων΄΄
  2017 – 2018
 • ΄΄Το παιδί επίκεντρο στη συστημική προσέγγιση: εφαρμογές σε
  δυσκολίες στη συμπεριφορά, στη μάθηση, σε αναπηρίες , σε
  ειδικές οικογενειακές συνθήκες΄΄ 2014 – 2015
 • ΄΄Η θεώρηση του παιδιού με δυσκολίες στη μάθηση, με αναπηρίες
  ή σε ειδικές οικογενειακές συνθήκες στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης΄΄ 2013 – 2014

Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά οργανώνονται νέες εκπαιδευτικές δράσεις οι
οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΑμΚΕ ΄΄Αλληλεπίδρασις΄΄.