Εισαγωγή στη Θεωρία και στις Τεχνικές της Συστημικής Συμβουλευτικής

Ταχύρυθμο διαδικτυακό σεμινάριο (WEBINAR)

Το Εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ με τίτλο:


’Εισαγωγή στη Θεωρία και στις Τεχνικές
της Συστημικής Συμβουλευτικής’’

αποτελείται από τους 2 πρώτους θεωρητικούς κύκλους του πιστοποιημένου από τη
European Family Therapy Association (Chamber of Training Institutes),
εκπαιδευτικού προγράμματος ‘’Εκπαίδευση στη θεωρία και στις Τεχνικές της
Συστημικής Συμβουλευτικής’’ το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία στο Ηράκλειο
από το 2013 με κορυφαίους στο χώρο τους εκπαιδευτές, επιστήμονες ψυχικής υγείας.
Το ταχύρρυθμο Webinar διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους περιλαμβάνει τους εξής
θεματικούς άξονες:Θεωρητικές εισηγήσεις

 • Εισαγωγή στη Συστημική επιστήμη (Ιστορική Αναδρομή, βασικές αρχές και θεωρία)
 •  Ιστορική αναδρομή στην Οικογενειακή Θεραπεία
 •  Θεωρία της επικοινωνίας
 •  Η οικογένεια ως σύστημα
 •  Κύκλος Ζωής της Οικογένειας και η θεώρηση της ψυχοπαθολογίας
 •  Ψυχοπαθολογία ατόμου
 •  Ψυχοπαθολογία οικογένειας
 •  Μοντέλα ψυχοθεραπείας
 •  Μοντέλα Συστημικής Θεραπείας
 •  Η πρώτη συνέντευξη
 •  Ερευνητική Μεθοδολογία
 •  Ερευνητικές αποδείξεις για την Οικογενειακή Θεραπεία
 •  Θέματα ηθικής και δεοντολογία

Πρακτική άσκηση με μελέτη και ανάλυση περιστατικών

 •  Ανάλυση και εποπτείας κλινικών περιστατικών
 •  Μελέτη περιπτώσεων (case studies) που αποστέλλονται από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους και συζητούνται στο διαδικτυακό μάθημα
 •  Μελέτη περιπτώσεων της βιβλιογραφίας

Αυτοδιδασκαλία (self – tutoring) και Εκπόνηση Εργασιών

 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αποστέλλεται στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
 •  Μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας
 •  Ανάθεση από τους εκπαιδευτές ή εύρεση από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, συγκεκριμένου θέματος για συγγραφή θεωρητικής εργασίας σε πεδίο της συστημικής θεραπείας.

Η δομή του webinar είναι η εξής:

 •  150 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης
 •   50 ώρες πρακτικής άσκησης με μελέτη και ανάλυση περιστατικών
 •  100 ώρες αυτοδιδασκαλίας (self – tutoring) και εκπόνησης εργασιών

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε 24 εξάωρες διαδικτυακές συναντήσεις, ημέρα Σάββατο, εκτεινόμενα από Οκτώβριο ως τον επόμενο Ιούλιο.

Προοπτικές WEBINAR
Μετά την ολοκλήρωση του ταχύρρυθμου Webinar και κατόπιν εξετάσεων, οι σπουδαστές μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο μέρος ‘’Πρακτικής και Κλινικής Άσκησης’’ του Εκπαιδευτικού Προγράμματος επί 2 έτη ώστε να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να μπορούν να πιστοποιηθούν ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, ως ψυχοθεραπευτές ή σύμβουλοι από τη European Family Therapy Association.

Περίοδος Εγγραφών: 1/8 ως 25/9 κάθε έτους
Υποβολή Αιτήσεων και βιογραφικού σημειώματος: allilepidrasis@gmail.com
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6945795909
Έναρξη μαθημάτων: Το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου κάθε έτους.