Ανοιχτά: Δευτέρα έως Σάββατο
Επικοινωνία: 6949 237 721
e-mail: allilepidrasis@gmail.com

Εκπαίδευση στη Θεωρία και στις Τεχνικές της Συστημικής Συμβουλευτικής

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας 

 Κλάδος Ινστιτούτων Εκπαίδευσης

EFTA TIC

 

‘’Εκπαίδευση στη Θεωρία και στις Τεχνικές

της Συστημικής Συμβουλευτικής’’

Διάρκεια Σεμιναρίου : 4 έτη 

→  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να διευρύνουν 

 1. τον τρόπο αντίληψης και κατανόησης των ανθρωπίνων σχέσεων και 
 2. τις μεθόδους  και τεχνικές εκτίμησης, αξιολόγησης και παρέμβασης σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων.=

→  Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να προσφέρει στους σπουδαστές αφενός την εις βάθος κατανόηση των αρχών της Συστημικής Θεωρίας ως θεμελίου λίθου της συστημικής θεραπείας και αφετέρου την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών συστημικής παρέμβασης σε ποικίλα πλαίσια (π.χ. άτομο, ζευγάρι, οικογένεια, ομάδα κλπ), όπως αυτές προκύπτουν από τα διάφορα μοντέλα συστημικής θεραπείας.

Παράλληλα, μέσα από την πρακτική άσκηση και εποπτεία, οι σπουδαστές θα βοηθηθούν να αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικής και παρέμβασης στο χώρο της επαγγελματικής δράσης.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1360 ώρες, κατανεμημένες ως εξής:

 • 600 ώρες θεωρίας,  στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο θεωρητικές παρουσιάσεις όσο και βιωματικού τύπου διεργασίες
 • 300 ώρες πρακτικής διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται παρακολούθηση συνεδριών ‘’δια ζώσης’’ ή βιντεοσκοπημένων καθώς και συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ως θεραπευτών ή συνθεραπευτών των εκπαιδευτών τους.
 •  100 ώρες εποπτείας, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ομάδες όπου συζητούν θέματα από την κλινική τους δουλειά. Επίσης προσφέρεται ατομική εποπτεία.
 •  160 ώρες αυτοδιδασκαλίας, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν εργασίες σύμφωνα με τα κλινικά και θεραπευτικά τους ενδιαφέροντα, μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους. Επίσης, καταγράφουν μελέτη περιπτώσεων.
 • 200 ώρες προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας τόσο κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος σε ομαδικό επίπεδο, όσο και πριν από αυτό.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της EFTA TIC, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ‘’Αλληλεπίδρασις’’ ΙΚΕ, δομείται ως εξής:

1ος Κύκλος   Θεωρητική  Κατάρτιση  (2 χρόνια)

Θεωρία (350 ώρες)

 • Εισαγωγή στη συστημική θεωρία
 • Βασικές Αρχές της Γενικής Θεωρίας 
 • Θεωρία της Επικοινωνίας
 • Θεωρίες Ψυχοπαθολογίας
 • Θεωρίες Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης
 • Θεωρία του Κύκλου Ζωής του Ζευγαριού και της Οικογένειας
 • Η οικογένεια ως σύστημα
 • Εισαγωγή στις Προσεγγίσεις Συστημικής Θεραπείας Α’ Κυβερνητικής
 • Εισαγωγή στις Προσεγγίσεις Συστημικής Θεραπείας Β’ Κυβερνητικής
 • Η εφαρμογή της Συστημικής Θεραπείας σε διάφορα κλινικά πλαίσια
 • Δεξιότητες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής
 • Κώδικας Δεοντολογίας της EFTA
 • Αποτελέσματα Ερευνών για την αποτελεσματικότητα της Συστημικής Θεραπείας

Πρακτική Άσκηση  (120 ώρες)

Πρόκειται για άσκηση που θα πραγματοποιηθεί:

1) Μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων ή ‘’ζωντανών’’ συνεδριών

2) Μέσω της συζήτησης και εποπτείας περιστατικών από το επαγγελματικό πλαίσιο των εκπαιδευομένων

3) Μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε βιωματικά παιχνίδια, ασκήσεις ρόλων καθώς και προσομοιώσεις οικογενειακής θεραπείας

4) Μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευομένων ως συνθεραπευτών σε ποικίλα θεραπευτικά πλαίσια (άτομο, ζεύγος, οικογένεια κλπ

Προσωπική Ανάπτυξη (100 ώρες)

Πρόκειται σύμφωνα με τη European Family Therapy Association, για διεργασία απαραίτητη με στόχο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι ευελιξία και αυτοενημερότητα (self awareness) ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται την προσωπική τους εμπλοκή στη διαδικασία της θεραπείας.

Η διεργασία της προσωπικής ανάπτυξης είναι εφικτό να γίνει σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, σε χρόνο διαφορετικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της εκπαίδευσης.

2ος Κύκλος  Πρακτικής Άσκησης (2 χρόνια)

Θεωρία  (250 ώρες)

 • Τεχνικές Συστημικής Θεραπείας
 • Ατομική Συστημική Θεραπεία
 • Το παιδί στα πλαίσια της Συστημικής Θεραπείας
 • Η ιστορία της ψυχικής νόσου
 • Θεωρίες ψυχοπαθολογίας
 • Βασικές αρχές νευροψυχολογίας
 • Βασικές αρχές ψυχοφαρμακολογίας
 • Συστημική Διάγνωση ατόμου, ζευγαριού, οικογένειας
 • Συστημική θεραπεία σε διάφορες μορφές ψυχοπαθολογίας
 • Θεραπεία ζεύγους
 • Η αξιολόγηση στην οικογενειακή θεραπεία
 • Ερευνητικές μέθοδοι στην οικογενειακή θεραπεία

Πρακτική Άσκηση  και Εποπτεία  (200 ώρες)

Πρόκειται για άσκηση που θα πραγματοποιηθεί:

1) Μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων ή ‘’ζωντανών’’ συνεδριών

2) Μέσω της συζήτησης και εποπτείας περιστατικών από το επαγγελματικό πλαίσιο των εκπαιδευομένων

3) Μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε βιωματικά παιχνίδια, ασκήσεις ρόλων καθώς και προσομοιώσεις οικογενειακής θεραπείας

4) Μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευομένων ως συνθεραπευτών σε ποικίλα θεραπευτικά πλαίσια (άτομο, ζεύγος, οικογένεια κλπ

Αυτοδιδασκαλία  (130 ώρες)

Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν κάθε ακαδημαϊκό έτος μια γραπτή εργασία η οποία δύναται να είναι

1) Μετάφραση επιστημονικού άρθρου στο πεδίο της συστημικής θεραπείας

2) Παρουσίαση βιβλίου στο πεδίο της συστημικής θεραπείας

3) Επισκόπηση ερευνών για θέμα σχετικό των ενδιαφερόντων του εκπαιδευομένου στο πεδίο της συστημικής θεραπείας.

Προσωπική Ανάπτυξη (120 ώρες)

 Πρόκειται σύμφωνα με τη European Family Therapy Association, για διεργασία απαραίτητη με στόχο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι ευελιξία και αυτοενημερότητα (self awareness) ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται την προσωπική τους εμπλοκή στη διαδικασία της θεραπείας.

Η διεργασία της προσωπικής ανάπτυξης είναι εφικτό να γίνει σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, σε χρόνο διαφορετικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της εκπαίδευσης.

→ Portfolio εκπαιδευομένου

Τηρείται από τους εκπαιδευόμενους ήδη από την έναρξη των μαθημάτων και υποβοηθείται από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτές.

→Αξιολόγηση εκπαιδευτών

Προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και την κατά το δυνατόν αρτιότερη εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτές αξιολογούν σε τριμηνιαία βάση την παρουσία των εκπαιδευομένων.

→Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

Ανά τρίμηνο οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία της αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτών όσο και την εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα. Βασικός στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτορρύθμισης του συστήματος που δημιουργούν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα.

→ Έναρξη και λήξη μαθημάτων

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1η  Οκτωβρίου  και λήξης η 1η Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.