Ανοιχτά: Δευτέρα έως Σάββατο
Επικοινωνία: 6949 237 721
e-mail: allilepidrasis@gmail.com

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Καλώς ήρθατε στην Αλληλεπίδρασις

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Η ‘’Αλληλεπίδρασις’’ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ως ‘’Κέντρο Συστημικής Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής’’ (Αρ. ΓΕΜΗ 170346827000) στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σειρά εντατικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων με αντικείμενα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και εκλέπτυνση των κλινικών δεξιοτήτων.

10 Επιστημονική Εμπειρία

Εκπαίδευση στη θεωρία και στις τεχνικές της συστημικής συμβουλευτικής

Το τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τη European Family Therapy Association (Chamber of Training Institutes), έχει δομηθεί και υλοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες προτάσεις της. Απευθύνεται σε επιστήμονες από το χώρο της υγείας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της απονομής δικαιοσύνης κλπ. ενώ δύναται να γίνουν δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω σχολών.

Επαγγελματίες που έχουν ήδη κάποιες ώρες φοίτησης σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο δύναται να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα μετά από προσωπική συνέντευξη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, χορηγείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με το οποίο οι αποφοιτήσαντες μπορούν να εγγραφούν σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες συστημικής θεραπείας. Μάθετε Περισσότερα…

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην θεραπεία ζεύγους

Σκοπός του ετήσιου κλινικού σεμιναρίου είναι η απόκτηση ή / και βελτίωση, ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων στη διαχείριση περιστατικών θεραπείας ζεύγους. Το επιστημονικό πλαίσιο του σεμιναρίου είναι η συστημική προσέγγιση. Μελετώντας περιστατικά θεραπείας ζεύγους, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ή/και εξελίξουν τις θεραπευτικές τους δεξιότητες στο χειρισμό περιπτώσεων που απαιτούν θεραπεία ζεύγους. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μέσω της μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας που θα τους ανατίθεται κάθε φορά, θα έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη θεωρία και έρευνα πάνω στο αντικείμενο.

Εποπτεία συστημικών θεραπευτών και συμβούλων ψυχικής υγείας

Σκοπός του κλινικού σεμιναρίου είναι η παροχή εποπτείας και η άσκηση στη διαχείριση περιστατικών ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν ή/και να βελτιώσουν τις κλινικές τους δεξιότητες. Το επιστημονικό πλαίσιο του σεμιναρίου είναι η συστημική προσέγγιση.
Στόχοι του κλινικού σεμιναρίου είναι:
• Η εμβάθυνση της κλινικής άποψης στα πλαίσια της συστημικής θεραπείας.
• Η εκλέπτυνση του θεραπευτικού τρόπου σκέψης και της διατύπωσης ερμηνευτικών υποθέσεων με συστημικούς όρους.
• Η ανάπτυξη δεξιότητας στη διατύπωση του θεραπευτικού σχεδιασμού.
• Η βελτίωση της θεραπευτικής τεχνικής των συμμετεχόντων.