Ανοιχτά: Δευτέρα έως Σάββατο
Επικοινωνία: 6949 237 721
e-mail: allilepidrasis@gmail.com

‘’Κλινική άσκηση στη διαχείριση Περιστατικών Μια συστημική προσέγγιση’’

‘’Κλινική άσκηση στη διαχείριση Περιστατικών Μια συστημική προσέγγιση’’

Ιούλιος,2018

Κλινική άσκηση 

Η ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ οργανώνει ένα ετήσιο εξειδικευμένο κλινικό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες
ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Σκοπός του κλινικού σεμιναρίου είναι η απόκτηση ή / και βελτίωση, ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων στη διαχείριση
κλινικών περιστατικών. Το επιστημονικό πλαίσιο του σεμιναρίου είναι η συστημική προσέγγιση.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να σκεφτούν, να διαμορφώσουν ερμηνευτικές υποθέσεις και να διατυπώσουν το θεραπευτικό τους σχεδιασμό σε κλινικά περιστατικά που είτε θα τους παρέχονται από τους εκπαιδευτές τους είτε θα φέρνουν οι ίδιοι στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι πληροφορίες για τις κλινικές περιπτώσεις θα παρέχονται έγκαιρα στους εκπαιδευόμενους ώστε να έχουν τη δυνατότητα της προετοιμασίας κατ’ οίκον.

Στόχοι του κλινικού σεμιναρίου είναι:

Η εμβάθυνση της κλινικής άποψης στα πλαίσια της συστημικής θεραπείας.
Η εκλέπτυνση του θεραπευτικού τρόπου σκέψης και της διατύπωσης ερμηνευτικών υποθέσεων με συστημικούς όρους.
Η ανάπτυξη δεξιότητας στη διατύπωση του θεραπευτικού σχεδιασμού.

Το σεμινάριο τετράωρης διάρκειας θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Τετάρτη.

Έναρξη: Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

Προεγγραφές: 1 – 10 Αυγούστου 2018.

e-mail: allilepidrasis@gmail.com
Τηλ.: 6945795909
Webpage: allilepidrasis.gr

Αφήστε μια απάντηση