Ανοιχτά: Δευτέρα έως Σάββατο
Επικοινωνία: 6949 237 721
e-mail: allilepidrasis@gmail.com

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Αύγουστος 2019

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Αύγουστος 2019

Αύγουστος,2019

Κλινική άσκηση στη Συστημική Θεραπεία Ζεύγους

Η ΑμΚΕ ‘’Αλληλεπίδρασις’’ οργανώνει ένα ετήσιο εξειδικευμένο κλινικό σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες
ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη συστημική θεραπεία ζεύγους και μέσα από την κλινική άσκηση να
εμβαθύνουν σε αυτήν.

Σκοπός του κλινικού σεμιναρίου είναι η απόκτηση ή / και βελτίωση, ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων στη διαχείριση
περιστατικών θεραπείας ζεύγους. Το επιστημονικό πλαίσιο του σεμιναρίου είναι η συστημική προσέγγιση.

Μελετώντας περιστατικά θεραπείας ζεύγους,οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ή/και εξελίξουν τις θεραπευτικές τους
δεξιότητες στο χειρισμό περιπτώσεων που απαιτουν θεραπεία ζεύγους.Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μέσω της μελέτης
της σχετικής βιβλιογραφίας που θα τους ανατίθεται κάθε φορά, θα έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη θεωρία και έρευνα
πάνω στο αντικείμενο.

Στόχοι του κλινικού σεμιναρίου είναι:

Η εμβάθυνση στη συστημικής θεραπείας ζεύγους.
Η εκλέπτυνση και διεύρυνση της θεραπευτικής σκέψης και του θεραπευτικού σχεδιασμού.
Η επαφή με τη σύγχρονη βιβλιογραφία στη θεραπεία ζεύγους και η αξιοποίηση της στην κλινική πράξη.

Στο σεμινάριο γίνονται δεκτοί απόφοιτοι σχολών κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.Η εμπειρία στη συστημική
θεραπεία δεν είναι απαραίτητη.

Το σεμινάριο τετράωρης διάρκειας θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερη Δευτέρα του μήνα.

Έναρξη: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019,17.00μμ

e-mail: allilepidrasis@gmail.com
Τηλ.: 6945795909
Webpage: allilepidrasis.gr

Αφήστε μια απάντηση